Виборчі кампанії

Вибори є найбільш інтенсивним та відповідальним періодом у діяльності будь-якого політика. Успіх кампанії залежить від якісної підготовки й унікального підходу до розробки стратегії і тактики. В умовах високої конкуренції на політичному ринку питання оптимального поєднання наявних ресурсів та шляхів досягнення заданого результату виходить на перший план.

Консультанти «UP Group» з 2004 року працюють у виборчих кампаніях національного та регіонального рівня. Багаторічний досвід у сфері політконсалтингу дає нам можливість персоніфікувати виборчий процес, пропонувати клієнтам переможні стратегії та ефективно реалізовувати політичні проекти.

Специфікація послуг

  • Проведення «кампаній під ключ»
  • Розробка стратегії і тактики кампанії
  • Сценарне програмування виборчого процесу
  • Підготовка паспорту округу і технологічної карти кампанії
  • Організація та кадрове забезпечення роботи виборчого штабу
  • Розробка й виготовлення політичної реклами, агітаційної та іміджевої продукції
  • Реалізація польових агітаційних проектів
  • Тренінги для працівників виборчих штабів, прес-служб, спостерігачів, членів виборчих комісій, довірених осіб
  • Опитування виборців у день голосування (Exit-poll) та паралельний підрахунок голосів (ППГ)
  • Юридичний супровід виборчої кампанії і захист результатів голосування