Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій.. Зокрема, особлива увага надається обґрунтуванню їх соціально-політичної природи.

Особливості розуміння сучасної політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Стаття присвячена розгляду різних підходів до аналізу політичної пропаганди та виявленню головних сучасних тенденцій розвитку цього явища. Актуалізується проблема необхідності подальших досліджень політичної пропаганди й оцінюються перспективи її застосування у майбутньому.

Особливості впливу методів пропаганди на політичні установки громадян

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті описаний вплив методів пропаганди на політичні погляди громадян та розкрита суть поняття «установка». Представлені різні класифікації пропагандистських методів, а також дана характеристика методам, що найбільш активно використовуються у політичній сфері.

Політична пропаганда у період Другої світової війни

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризовані загальні риси пропагандистських систем СРСР і Німеччини та їх особливості використання під час ІІ Світової війни. Описані спільні та відмінні елементи радянської і нацистської пропаганд у цей період, а також оцінена ефективність їх впливу.

Комунікаційний аспект політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризований комунікативний зріз політичної пропаганди та наголошено на актуальності цієї проблеми в постіндустріальному суспільстві. Виявлені основні особливості пропагандистської комунікації та розкриті відмінності цього виду комунікації від інших. Описані традиційна і нетрадиційна моделі пропагандистського акту комунікації.