Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

Ефективність виборчих технологій та їх ресурсне забезпечення

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Один із існуючих підходів до визначення політики базується на її органічному зв’язку із владою, на що вказував іще М. Вебер, говорячи про політику як прагнення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади між державами або між певними групами людей. В умовах боротьби за владу політичні актори використовують різноманітні методи та способи завоювання симпатій електорату, за допомогою якого вони отримують делеговані повноваження. Із вдосконаленням цих методів та способів на перший план вже виступає не  “хто” або “що” (кандидат, політична партія), а “як”, “яким чином” завойовувати цей електорат (політичні технології).

Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій.. Зокрема, особлива увага надається обґрунтуванню їх соціально-політичної природи.

Особливості розуміння сучасної політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Стаття присвячена розгляду різних підходів до аналізу політичної пропаганди та виявленню головних сучасних тенденцій розвитку цього явища. Актуалізується проблема необхідності подальших досліджень політичної пропаганди й оцінюються перспективи її застосування у майбутньому.

Особливості впливу методів пропаганди на політичні установки громадян

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті описаний вплив методів пропаганди на політичні погляди громадян та розкрита суть поняття «установка». Представлені різні класифікації пропагандистських методів, а також дана характеристика методам, що найбільш активно використовуються у політичній сфері.

Політична пропаганда у період Другої світової війни

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризовані загальні риси пропагандистських систем СРСР і Німеччини та їх особливості використання під час ІІ Світової війни. Описані спільні та відмінні елементи радянської і нацистської пропаганд у цей період, а також оцінена ефективність їх впливу.

Комунікаційний аспект політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризований комунікативний зріз політичної пропаганди та наголошено на актуальності цієї проблеми в постіндустріальному суспільстві. Виявлені основні особливості пропагандистської комунікації та розкриті відмінності цього виду комунікації від інших. Описані традиційна і нетрадиційна моделі пропагандистського акту комунікації.