Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

Політична пропаганда у період Другої світової війни

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризовані загальні риси пропагандистських систем СРСР і Німеччини та їх особливості використання під час ІІ Світової війни. Описані спільні та відмінні елементи радянської і нацистської пропаганд у цей період, а також оцінена ефективність їх впливу.

Комунікаційний аспект політичної пропаганди

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

У даній статті охарактеризований комунікативний зріз політичної пропаганди та наголошено на актуальності цієї проблеми в постіндустріальному суспільстві. Виявлені основні особливості пропагандистської комунікації та розкриті відмінності цього виду комунікації від інших. Описані традиційна і нетрадиційна моделі пропагандистського акту комунікації.