Теорія виборів

У цій рубриці ми не станемо представляти до уваги праці класиків політичної науки. Багато з них можна знайти у вільному доступі в Інтернеті. Натомість, консультанти «UP Group» пропонують власний науковий доробок.

Усі матеріали цього розділу є авторськими статтями наших фахівців, де розкривається ряд механізмів, закономірностей, особливостей проведення виборчих і пропагандистських кампаній, інформаційних війн, реалізації політичних інтересів та їх лобіювання.

Динаміка змін системи виборів народних депутатів України

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук

Стаття присвячена змінам виборчої системи до Верховної Ради України протягом доби Незалежності. Окреслено використання різних типів виборчих систем для формування українського парламенту. Виокремлено переваги і недоліки кожного з типів, виходячи з впливу на політичний розвиток. Оцінено перспективу подальшої кодифікації виборчого законодавства України.

Використання технологій Big Data у політичному процесі: перспективи і обмеження

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Сучасний політичний процес вимагає швидкої реакції усіх сторін на події, тобто ефективна взаємодія політиків, посадовців з громадою відбувається виключно у режимі «live». Традиційні ЗМІ втратили монополію на формування громадської думки через швидкий розвиток альтернативних каналів комунікації. Паралельними тенденціями є постійне зростання числа інтернет-користувачів, а також стрімкий розвиток технологій аналізу і обробки даних.

Використання протестних настроїв громадян у період виборчих кампаній

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Тривалий час у виборчих бюлетенях в Україні була передбачена графа «проти всіх», що давала змогу акумулювати протестні настрої та визначати рівень недовіри до партій або кандидатів, які балотуються, загалом. Її усунули тільки перед виборами народних депутатів у 2012 році. Законодавча практика більшості демократичних держав світу не передбачає наявність даної позиції у виборчих бюлетенях. Це пов’язано з тим, що у випадку, коли громадянин не підтримує жодної партії/ кандидата, тоді він просто не прийде на вибори.

Особливості позачергових парламентських кампаній періоду незалежності України

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Стаття присвячена комплексному розгляду усіх позачергових парламентських виборчих кампаній в Україні. Досліджено політичні кризи як головну причину їхнього призначення; хід електоральних кампаній з врахуванням виборчих систем і застосуванням політичних технологій; наслідки оновлення складу парламенту та суспільних трансформацій. Виокремлено головні характеристики дострокових парламентських виборчих кампаній (1994, 2007, 2014 р.р.).

PR-ефективність державного апарату в умовах сучасних демократій

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

В XXI столітті починаються радикальні зміни в системі функціонування державних органів влади в тих країнах, які претендують на статус демократичних. Це пов’язано з посиленням вимог суспільства до державних структур та розвитком інформаційно-комунікативних технологій.

Чинники ефективності виборчих технологій в Україні

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

У статті аналізуються чинники ефективності сучасних виборчих технологій, притаманні вітчизняним виборчим кампаніям, розглядається їх вплив на електоральні процеси в Україні.

Політичні кризи в період виборчих кампаній

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Виборчі кампанії, як загальнонаціональні, так місцеві, у політичному процесі характеризуються високою концентрацією подій. Кандидати та партії, що борються за завоювання влади, використовують різноманітні методи та інструменти покращення електорального рейтингу, а строки проведення агітаційної роботи змушуть діяти їх інтесивно. Сполучення цих чинників, безумовно, є основою для виникнення політичних криз.

Технологічний ризик як складова оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборчі технології розглядаються як науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що врахування факторів ризику дозволяє оптимізувати процес ведення виборчої кампанії і розглядає їх як складову оцінки ефективності виборчих технологій.

Особливості політичної комунікації в умовах українських внутрішньодержавних криз

Автор – Неллі Яковлєва, кандидат політичних наук 

Дана стаття присвячена засадам комунікації під час криз, що виникають в Україні. Досліджено диференційованість комунікативних підходів до різного типу криз в аспекті їх передбачуваності. Виокремлено найбільш типові кризи, що потребують комунікативної дії від української влади. Наголошено на основних критеріях політичної комунікації для подолання кризових явищ.

Критерії оцінки ефективності виборчих технологій

Автор – Василь Мокан, кандидат політичних наук 

Виборча технологія – науково обґрунтована послідовність дій суб’єкта виборчого процесу та його команди, спрямована на досягнення визначеної політичної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їх ефективність як співвідношення отриманого результату до ресурсних витрат. Автор виходить з положення про те, що дослідження критеріїв оцінки ефективності виборчих технологій дасть можливість вдосконалити процес  впровадження виборчих технологій та оптимізувати їх ресурсне забезпечення.